Dezvoltare durabilă

Poluatorul plateste

Integrarea principiului “poluatorul -plateste” in procesul de implementare al proiectului se realizeaza prin intermediul campaniilor, activitatilor si informarilor. Acesta va face obiectul dezabaterilor si va fi promovat in cadrul workshop-urilor . Principiul "poluatorul plateste" se va explica detaliat si cu ajutorul expertilor din proiect, efectele acestui principiu fiind detaliate si exemplificate modalitatile concrete de punere in aplicare, raspunderea pentru actiunile intreprinse cat si avantajele pe care respectarea principiului le poate aduce comunitatii. În cadrul activitatiilor de instruire si diseminare a informatiilor se va aloca un spatiu dedicat acestui principiu. Atat aceste activitati, cat si cursurile de formare profesionala vor viza promovarea materialelor si procedurile prietenoase cu mediul, reciclarea hartiei; etc In achizitiile realizate în interesul proiectului se vor achizitiona, acolo unde este posibil, exclusiv materiale si echipamentele prietenoase cu mediul, cu consum redus de energie "achizitii verzi". Toate caietele de sarcini utilizate în cadrul proiectului vor integra principiul “poluatorul- plateste”. In implementarea proiectului si in realizarea tuturor materialelor din cadrul proiectului se va porni de la ideea de consum limitat de resurse si protectia mediului inconjurator, astfel se va evita folosirea in exces a hartiei utilizand instrumente IT de instruire (platforma E-learning, evaluare performante, HR management, etc) utilizarea surselor de energie cu judiciozitate, apelarea la surse de energie alternativa, se va respecta managementul deseurilor, recicland corespunzator consumabilele considerate deseurile toxice : tonerele, cartusele de imprimanta.
 

Protectia biodiversitatii

Proiectul contribuie la promovarea obiectivului orizontal dezvoltarea durabila prin scopul sau, acela de a facilita dezvoltarea resurselor umane, in vederea includerii acestora pe o piata a muncii moderna si flexibila cat si de a proteja resursele, utilizandu-le in mod eficient si inteligent.

Protectia biodiversitatii va fi integrata în campaniile de informare, organizate în cadrul proiectului dedicate Managementului strategic. Una din temele ce fac obiectul campaniei va fi integrarea tuturor nivelelor biodiversitatii: diversitatea ecosistemelor, diversitatea speciilor, diversitatea genetica, diversitatea etnoculturala. Se vor realiza materiale si prezentari cu specificul zonei/comunitatii si modalitatile de punere in valoare a biodiversitatii. Activitatile de formare în domeniul managementului, desfasurate cu grupul tinta, vor respecta principiul biodiversitatii, în special latura de entoculturalitate, zona de Sud-Est careia se adreseaza proiectul fiind cunoscuta pentru mix-ul etnic al locuitorilor. Se vor promova strategii de afaceri care presupun integrarea principiului biodiversitatii in afacerile companiilor ai caror manageri sunt instruiti în cadrul proiectului. In elaborarea strategiei de dezvoltare a companiei, grupurile de lucru din workshop-uri, vor respecta acest pincipiu ca si punct de plecare in cadrul dezbaterilor. Avand in
vedere specificitatea proiectului se vor face comparatii si asocieri intre diversitatea multiculturala si biodiversitate. Aceasta abordare este necesara asimilarii principiului biodiversitatii.
Implementarea acestui proiect va permite crearea premiselor dezvoltarii durabile a intreprinderilor ai caror angajati fac parte din grupul tinta, reducerii consumului de resurse si cresterea acestora pe o piata competitiva la nivel national si european. De asemenea, prin iimplementarea proiectului, grupul tinta fiind manageri ai companiilor din regiunea S-E, se urmareste crearea de locuri de munca, care vor conduce la cresterea gradului de ocupare al somerilor, de crestere a gradului de incluziune sociala a persoanelor expuse riscului de marginalizare etc dar si la dezvoltarea durabila a comunitatii, prin activitati generatoare de profit inovatoare, constituind un exemplu de buna practica in domeniul ocuparii, care poate fi multiplicat la nivel national.
Integrarea principiului, utilizarea eficienta a resurselor, se va realiza în achizitiile realizate în cadrul proiectului.

Utilizarea eficienta a resurselor

In cadrul proiectului se vor realiza actiuni de informare care presupun explicarea si promovarea principiului precum si oferirea unor modalitati concrete de integrare a acestuia in viata comunitatii. In cadrul workshop-urilor organizate , vor fi sustinute actiunile care pot contribui semnificativ la promovarea, implementarea si respectarea principiului.
Grupul tinta care participa la sesiuni de formare si informare, va beneficia de explicatii cu privire la acest principiu precum si de o serie de metode concrete de integrare a acestuia în viata de zi cu zi. Strategiile de dezvoltare a companiilor, documente care sunt revizuite sau reconsiderate de catre managerii din grupul tinta, vor trebui sa vizeze si implicarea companiilor in dezvoltarea si imbunatatirea traiului
comunitatilor din care provine forta de munca, in solutionarea problemelor aparute la nivelul localitatii, implicare care va aborda acest principiu precum si masuri/plan de prevenire la nivelul comunitatii.

Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice

In intalnirile realizate in cadrul workshop-urilor din proiect se va explica pe larg acest principiu.
De asemenea, strategiile dezvoltate in cadrul proiectului dar si cele care sunt imbunatatite in cadrul workshop-urilor realizate in proiect de catre reprezentantii companiilor care sunt membri ai grupului tinta, vor integra acest principiu intr-o maniera directa asigurand astfel un cadru sustenabil de implementare si respectare a principiului. De asemenea, pe pagina web a solicitantului va beneficia de o sectiune
dedicata expunerii acestui principiu. Se va proceda la explicarea cauzelor dezastrelor pentru a intelege fenomenul dar si modalitatilor de prevenire a acestora. Grupul tinta, dar si actorii interesati vor fi motivati sa contribuie la realizarea unui plan de rezistenta la dezastre si la implementarea acestuia, in comun, in parteneriat cu comunitatile in care activeaza.
Totodata, in cadrul cursurilor de formare organizate se va pune accentul pe investitiile în domeniul managementului riscurilor naturale în vederea reducerii dezastrelor. Astfel de investitii sunt considerate o necesitate care se impune pentru a îmbunatati standardele de viata si conditiile de sigurana, pentru protectia contra dezastrelor si cresterea rezilientei diferitelor comunitati. Acest lucru presupune managementul eficient al resurselor naturale care ar putea conduce la cresterea rezilientei în fata dezastrelor prin stoparea degradarii mediului.