Descrierea Solicitantului

SORSTE S.A.l are experiența de peste 5 ani în managementul proiectelor cu finanțate din fonduri europene in cadru POSDRU 2007-2014, experienta in managementul si dezvoltarea afacerilor, inclusiv in implementarea politicilor de resurse umane; experienta in organizarea de evenimente de informare si promovare in vederea ocuparii active, experienta in intermedierea pe piata muncii, creearea si organizarea de asociatii profesionale - clustere, grupuri de lucru si parteneriate strategice, exprienta de peste 5 ani in furnizarea serviciilor de formare profesionala acrediate cf OUG 129/2000, programe de ucenicie, mentorat, etc. Solicitantul detine cod CAEN 8559 pentru activitati de formare profesionala. In cadrul proiectului Solicitantul este responsabil de implementarea tuturor activitatilor proiectului, inclusiv de managementul proiectului.