Despre Proiect

SORSTE S.A., in calitate de beneficiar, implementeaza în perioada mai 2018 – mai 2019 proiectul  PriMa care are ca obiectiv general dezvoltarea competențelor manageriale a 520 persoane care asigură managementul strategic al companiilor – manageri, angajați din domeniul resurselor umane și antreprenori din întreprinderile din regiunea Sud-Est – județele Brăila, Buzău, Constanța, Tulcea, Galați, Vrancea. Proiectul oferă un pachet ambițios de programe de formare specifice, dar oferă și sprijin pentru 60 de întreprinderi în dezvoltarea și implementarea strategiilor și instrumentelor de management în vederea adaptării activitații acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv sau domeniilor de specializare inteligentă.

Valoarea totala a proiectului este de 3.100.000,00 lei, din care:

  • 2.503.223,73 lei reprezintă cofinanțarea din Fondul Social European,
  • 441.745,35 contribuția de la Bugetul de Stat,
  • 155.030, 92 lei contribuția beneficiarului

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020]