Grupul Țintă

Structura si dimensiunea grupului tinta

Grupul tinta este format din 520 persoane fizice din regiunea Sud-Est (judetele Braila, Buzau, Constanta, Tulcea, Galati, Vrancea):

  • 320 de persoane care asigura managementul strategic al firmelor
  • 120 angajati din departamentele de resurse umane
  • 80 de anteprenori

Profilul grupului tinta:

Grupul tinta este format din persoane fizice, angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial) care:

• asigura managementul strategic si ocupa pozitii de management (manager general, director general, manager executive,

director executive, director adjunct, manager de department, manager de proiect, manager de linie, etc);

• sunt angajati din departamentele de resurse umane;

• anteprenori care isi gestioneaza propriile afaceri;

care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a. persoana este incadrata cu contract individual (cu norma intreaga sau cu timp partial);

b. locul de munca ocupat este in regiunea de dezvoltare in care se implementeaza activitatile proiectului;

c. persoana ocupa o pozitie de management sau o pozitie in departamentul de resurse umane conform organigramei;

d. persoana prin atributiile pe care le are conform fisei de post este implicate in asigurarea managementului strategic al

intreprinderii;

e. persoana care isi desfasoara activitatea intr-unul din sectoarele economice cu potential competitive identificate conform SNC si in corelare cu unul din domeniile de specializareinteligenta conform SNCDI.

Din totalul membrilor grupului tinta vizati de proiect, minim 40% vor fi femei, adica minim 208 persoane selectate in grupul tinta pentru participarea la activitatile proiectului vor fi femei.

Metodologia de identificare si selectie a grupului tinta:

Actiunea de selectie si inregistrare a persoanelor in grupul tinta se va derula in regiunea de implementare a proiectului: Sud - Est (judetele Braila, Buzau, Constanta, Tulcea, Galati, Vrancea).

Recrutarea persoanelor din grupul tinta pentru activitatile proiectului se va realiza ca urmare a desfasurarii campaniilor locale de constientizare a angajatorilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele economice cu potential competitiv indicate in SNC si in corelare cu domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, sau a angajatorilor care intentioneaza sa isi adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare, privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programme de formare continua – activitati suport.

Inscrierea participantilor

Inscrierea participantilor la activitatile proiectului se va realiza prin intermediul website-ului sau prin depunerea unei cereri scrise la sediul benficiarului. Cererile se vor analiza in ordinea depunerii lor (plecand de la principiul “primul venit- primul servit”) in conformitate cu criteriile stabilite in metodologia de recrutare si selectie a grupului tinta. Procesul de selectie se va face in cadrul intalnirilor directe dintre expertii din echipa de implementare (expertii de recrutare a grupului tinta) si persoanele care si-au exprimat dorinta de inscriere in GT al proiectului.

Alte informatii

Membrii grupului tinta vor fi implicati in toate activitatile proiectului: toate persoanele interesate vor putea participa la sesiunile de informare, cele 520 de persoane vor participa la cursurile de formare si de asemenea vor putea participa la workshopurile care faciliteaza implementarea informatiilor si instrumentelor dobandite in urma activitatilor de formare.

Dupa parcurgerea cursurilor de formare dintre cele 520 de persoane, vor fi selectate persoane care vor participa la workshopurile tematice si/sau sesiunile de consiliere in care vor fi elaborate si monitorizate, evaluate strategiilor de dezvoltare, vor primi consiliere si asistenta pentru dezvoltarea strategica a afacerilor si implementarea instrumentelor si metodelor de management al resurselor umane, CSR, etc.

Membrii grupului tinta vor primi sprijin specializat din partea expertilor prin intermediul platformei e-learning implementate prin proiect dar si in cadrul sesiunilor de consiliere pentru implementarea tehnicilor si instrumentelor dobandite in cadrul programelor de formare.

Formulare de inscriere