Justificarea Necesității Implementării Proiectului

Regiunea Sud-Est nu ocupa un loc fruntas, cu o valoare foarte scazuta (1,3%) – sub media nationala si mult sub cea de la nivelul UE, in ceea ce priveste educatia pe tot parcursul vietii. Slaba participare la educatie si la programele de formare profesionala are un efect negativ si asupra ratei de ocupare a resurselor de munca. In ceea ce priveste rata de ocupare a resurselor de munca regiunea Sud-Est s-a situat
pe pozitia a VII-a in 2015, devansand doar regiunea Nord-Est. Scaderea volumului populatiei ocupate si evolutiile din sfera economica au avut ca efect modificarea structurii ocupationale la nivelul judetelor regiunii. Pentru toate cele 6 judete ale regiunii se constata o diminuare a segmentului de locuri de munca in industrie. Se remarca o diferentiere in privinta participarii populatiei la activitatea economica in functie
de sex odata cu inaintarea in varsta. Astfel, din totalul de 43,8% de persoane active in Sud-Est in anul 2015, 10,3% se incadreaza in grupa de varsta de peste 64 de ani, constatandu-se ca o mai mare pondere o au barbatii decat femeile, diferenta fiind de 2,2 %. Aceeasi situatie se pastreaza si in cazul grupei de varsta preponderente in activitatea economica, respectiv 15-64 de ani, unde diferenta dintre sexe este de pana la 17,9 % in anul 2015. Presiuni majore asupra economiei regiunii creaza si rata ridicata a somajului, care la nivelul anului 2015 a inregistrat valori peste media nationala, dar sub media europeana (9.4%). In ceea ce priveste nr de intreprinderi, regiunea Sud-Est ocupa locul al IV-lea in anul 2014, fiind caracterizata printr-o dinamica negativa, in ceea ce priveste numarul de unitati active precum si in cazul cifrei de afaceri obtinute. Densitatea intreprinderilor este sub media nationala si in mod semnificativ sub media UE: doar judetul Constanta are mai multe IMM-uri active/1000 locuitori fata de nivelul national. Numarul de salariati a scazut comparativ cu nivelul national.
Desi la nivel regional s-au implementat anterior proiecte care au sustinut promovarea culturii antreprenoriale, totusi rata de ocupare pe cont propriu este scazuta fata de media nationala si cea europeana. In diferite statistici realizate la nivel national consultate la momentul stabilirii nevoilor concrete ale grupului tinta, dar si in cadrul Studiului de analiza a nevoilor de dezvoltare anteprenoriala la nivelul regiunii
Sud-Est, octombrie 2016, realizat de solicitant, se arata ca problemele legate de slaba manifestare a initiativelor antreprenoriale sunt mari, ca nu pot beneficia de sanse reale fara suport specializat. Dintre cauzele care au condus la aceasta stare de fapt se pot enumera: informatii reduse cu privire la avantajele ocuparii pe cont propriu; inexistenta resurselor financiare necesare pentru initierea si dezvoltarea
de afaceri durabile; gradul scazut de corelare a programelor de studii din sistemul de educatie cu practicile de pe piata muncii si din mediul de afaceri; cunostinte si abilitati practice reduse fata de cerintele dinamice ale mediului de afaceri.
Necesitatea realizarii acestui proiect rezida din nevoia gasirii unor raspunsuri si alternative care sa vina in ajutorul anteprenorilor si managerilor in efortul lor de a conduce si organiza intr-un mediu dinamic, in continua schimbare, nevoiti fiind, sa se adapteze fluctuatiilor economice, sa exploreze schimbarile din mediu si sa le transforme in oportunitati si avantaje care sa ofere intreprinderilor pozitii favorabile pe piata. Anteprenorii si managerii, dar si personalul din zona resurselor umane, care au o abordare corecta asupra schimbarilor necesare si care reusesc sa restructureze in mod eficient resursele organizationale existente pot face diferenta intre organizatiile de succes si cele care doar „supravietuiesc”.
Problematica adaptarii intreprinderilor la conditiile mediului in schimbare este complexa si necesita o abordare multidisciplinara ce implica un transfer de conceptie si metodologie intre discipline variate precum: management, economia intreprinderii, macroeconomie. Adaptabilitatea organizatiilor este un atribut ce defineste calitatea organizatiei si rezida intr-un proces complex, care depinde de numerosi
factori, printre care: capacitatea de gestionare a schimbarii, capacitatea de a previziona evolutiile mediului organizational, stabilirea si revizuirea obiectivelor si optiunilor strategice, intr-o maniera flexibila. Neabordarea problemelor de adaptare a companiilor vor avea efecte negative pe termen mediu si lung, cele mai importante dintre acestea fiind: scaderea veniturilor populatiei, cresterea gradului de saracie si scaderea nivelului de trai la nivelul regiunii, migratia tinerilor in regiuni mai dezvoltate sau in afara tarii pentru a cauta un loc de munca, cresterea incidentei infractionalitatii, cresterea progresiva a fenomenului
de excluziune sociala, reducerea ponderei populatiei active, permanentizarea dificultatilor financiare si cresterea ratei de saracie severa, motiv pentru care se impun masuri strategice coerente de sustinere a antreprenoriatului la nivel local si regional.
Toate problemele identificate, precum si efectele negative pe care acestea le produc au o importanta ridicata pentru categoriile de grup tinta vizate de proiect respectiv manageri, angajati din domeniul resurselor umane si anteprenori, intrucat le afecteaza, atat pe termen scurt, cat mai ales pe termen mediu si lung nivelul veniturilor, dezvoltarea companiilor pe termen lung. In aceste conditii, se constata necesitatea valorificarii oportunitatilor de afaceri si de parteneriate durabile, precum si de sprijinire si stimulare a initiativelor antreprenoriale in regiunea Sud-Est prin sprijinirea si sustinerea dezvoltarii strategice si informationale a intreprinderilor locale in directii de politica industriala, asa cum sunt mentionate in SN pt Competitivitate 2014-2020.
Informatiile pentru stabilirea situatiei categoriei de persoane care se incadreaza in grupul tinta al proiectului au fost culese din mai multe surse: INS, Institutul European de Statistica – Eurostat, PDR SE 2014 – 2020, planurile de dezvoltare judetene, Studiului de analiza a nevoilor de dezvoltare anteprenoriala la nivelul regiunii Sud-Est, octombrie 2016, realizat de solicitant, dar si prin colectare proprie a
datelor, in cadrul proiectelor anterioare, printr-o abordare din punct de vedere sociologic realizata in scopul identificarii nevoilor persoanelor din grupul tinta.
In vederea identificarii grupului tinta expertii implicati in proiect vor stabili zonele de actiune, vor face deplasari in teren si vor promova proiectul si beneficiile acestuia in cadrul activitatii de informare din proiect. Se vor desfasura actiuni de recrutare in cadrul campaniilor de constientizare a angajatorilor care vor demara cu prezentarea activitatiilor ce vor fi desfasurate, programele de formare puse la dispozitia grupului tinta, modul de lucru, cerintele si standardele profesionale general acceptate, faptul ca proiectul este cofinantat FSE.