Conditii inscriere cursuri

Grupul tinta este format din persoane fizice, angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial) care:

• asigura managementul strategic si ocupa pozitii de management (manager general, director general, manager executive,
director executive, director adjunct, manager de department, manager de proiect, manager de linie, etc);
• sunt angajati din departamentele de resurse umane;
• anteprenori care isi gestioneaza propriile afaceri;

care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a. persoana este incadrata cu contract individual (cu norma intreaga sau cu timp partial);
b. locul de munca ocupat este in regiunea de dezvoltare in care se implementeaza activitatile proiectului;
c. persoana ocupa o pozitie de management sau o pozitie in departamentul de resurse umane conform organigramei;
d. persoana prin atributiile pe care le are conform fisei de post este implicate in asigurarea managementului strategic al
intreprinderii;
e. persoana care isi desfasoara activitatea intr-unul din sectoarele economice cu potential competitive identificate conform SNC si in corelare cu unul din domeniile de specializareinteligenta conform SNCDI.