Conferința de finalizare a proiectului Primul Manager „PriMa”

Miercuri, 13 iunie 2019, se va desfășura conferința de finalizare a proiectului Primul Manager “PriMa”, cod SMIS 117766, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 3 – “Locuri de muncă pentru toți”.

SORSTE S.A., in calitate de beneficiar, a implementat în perioada mai 2018 – iunie 2019 proiectul Primul Manager „PriMa”, ce a avut ca rezultat dezvoltarea competențelor manageriale a peste 500 de persoane care asigură managementul strategic al companiilor - manageri, angajați din domeniul resurselor umane și antreprenori din peste 170 de întreprinderi din regiunea Sud-Est - județele Brăila, Buzău, Constanța, Tulcea, Galați, Vrancea.

Cursanții au beneficiat de un pachet ambițios de programe de formare iar întreprinderile de sprijin în dezvoltarea și implementarea strategiilor și instrumentelor de management în vederea adaptării activitații acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv sau domeniilor de specializare inteligentă.

Valoarea totala a proiectului este de 3.100.000,00 lei, din care:
- 2.503.223,73 lei reprezintă cofinanțarea din Fondul Social European,
- 441.745,35 contribuția de la Bugetul de Stat,
- 155.030, 92 lei contribuția beneficiarului

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Detalii și informații suplimentare se pot afla de la SORSTE S.A., persoană de contact Bucuras Sorina Luminita – Manager de proiect, tel: 0337401241, email: pocu117766@sorste.ro

image event: