Obiective

Obiectivul general al proiectului:

OG. Dezvoltarea competentelor manageriale a 520 persoane care asigura managementul strategic, angajati din domeniul resurselor umane si antreprenori din intreprinderile din regiunea Sud-Est, prin participarea acestora la programe de formare specifice, precum si sprijinirea a 60 de intreprinderi in dezvoltarea si implementarea strategiilor si instrumentelor de management in vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv sau domeniilor de specializare inteligenta.

Obiective specifice:

OBS1. Cresterea nivelului de competente manageriale a minimum 320 de persoane care asigura managementul strategic din intreprinderile din regiunea Sud –Est prin participarea acestora la programe de formare in domeniul managementului strategic, in vederea implementarii strategiilor si instrumentelor de management care sa contribuie la adaptarea activitatii intreprinderilor din care provin la dinamica sectoarelor cu potential competitiv conform SNC sau la dinamica domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI.

OBS2. Cresterea nivelului de competente antreprenoriale a minimum 80 de antreprenori din regiunea Sud –Est, prin participarea acestora la programe de formare in antreprenoriat, in vederea dezvoltarii unei afaceri adaptata la dinamica sectoarelor cu potential competitiv sau la dinamica domeniilor de specializare inteligenta.

OBS3. Cresterea nivelului de competente manageriale a minimum 120 de angajati din departamentele de resurse umane din intreprinderile din regiunea Sud –Est, prin participarea acestora la programe de formare in domeniul managementului resurselor umane, in vederea implementarii practicilor si instrumentelor de management care sa contribuie la imbunatirea conditiilor de munca cat si la adaptarea activitatii intreprinderilor din care provin la dinamica sectoarelor cu potential competitiv conform SNC sau la dinamica domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI.

OBS4. Sprijinirea a minimum 60 de intreprinderi din care 54 IMM –uri din regiunea Sud?Est, in implementarea strategiilor si instrumentelor de management strategic si al resurselor umane, in vederea cresterii numarului de angajati care beneficiaza de instrumente moderne, inovatoare de management in activitatea desfasurata.

OBS5. Promovarea si constientizarea angajatorilor din regiunea Sud-Est cu privire la necesitatea dezvoltarii competentelor angajatilor in vederea implementarii strategiilor si instrumentelor de management strategic si management al resurselor umane pentru adaptarea activitatii intreprinderii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv conform SNC sau la dinamica domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI.