Relevanță

Proiectul, prin modelul propus de dezvoltare a unor competente in domeniul managementului strategic (320 pers), al resurselor umane (120 pers) cat si al antreprenoriatului (80 pers) propune instrumente necesare si viabile pentru implementarea conceptelor de management strategic si antreprenoriat, in scopul imbunatatirii capacitatii de adaptare a lucratorilor, intreprinderilor (min 60) si antreprenorilor la schimbarile generate de dinamica pietei, contribuind astfel la asumarea de catre beneficiar a unui rol socio-economic activ in procesul de adaptare a activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential comptetitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI in regiunea SE, cat si la realizarea Obiectivului tematic 8: Promovarea unei ocupari sustenabile si de calitate a fortei de munca si sprijinirea mobilitaþii fortei de munca, al AP 3: Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti.
Obiectivul general al proiectului contribuie la realizarea obiectivului major POCU de dezvoltare a resurselor umane prin cresterea accesului la un sistem de educatie si formare profesionala de calitate si stimularea ocuparii, inclusiv a ocuparii pe cont propriu, dar si la obiectivul specific POCU 3.8 privind cresterea numarului de angajati care beneficiaza de instrumente, metode, practici standard de management al resurselor umane si de conditii de lucru imbunatatite in vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI.

Strategii relevante:

- Strategia Naþionala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014 – 2020
- Strategia Naþionala pentru Ocuparea Forþei de Munca 2014-2020
- Strategia Guvernamentala pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM)
- Strategia Naþionala privind Învaþarea pe tot Parcursul Vieþii
- Strategia Naþionala de Competitivitate 2014-2020
- Planul de Dezvoltare Regionala Sud-Est
- Strategia Naþionala privind Incluziunea Sociala a Persoanelor cu Dizabilitaþi 2014-2020
- Programul Naþional de Reforma (PNR)
- Strategia naþionala "O societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati" 2015-2020
- Acord de Parteneriat 2014-2020